Eesti Olümpiakomitee (EOK) kuulutas välja EOK sportlaskomisjoni uute liikmete valimised. Eesti Curlingu Liit ootab kandideerima ka kurlingumängijaid.

Kandideerimine toimub läbi Eesti Curlingu Liidu kuni 15. aprillini. Avaldused palume saata: info@curling.ee

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri, kus tuleb välja tuua peamised eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta vältel sportlaskomisjoni liikmena ellu viia. Motivatsioonikiri avalikustatakse ning selle põhjal saavad sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmed oma eelistused kujundada.

Sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade kujundamiseks, EOK-le soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega. Lisaks on sportlaskomisjoni pädevuses ettepanekute tegemine kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse.
Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EOK täitevkomiteesse.

Sportlaskomisjoni valitakse 5-9 liiget. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerimise kriteeriumid:

  • vähemalt 16-aastane,
  •  Eesti Vabariigi kodakondsus,
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele,
  • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest,
  • on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse,
  • motivatsioon esindada Eesti sportlaskonda,
  • võimalus regulaarselt osaleda EOK sportlaskomisjoni töös.

Sportlaskomisjoni valitavatest sportlastest peavad rohkem kui pooled esindama OM-programmi kuuluvaid spordialasid, kusjuures esindatud peavad olema nii suvealade kui talialade sportlased kui ka võistkondlikud sportmängud, samuti peavad esindatud olema nii nais- kui meessportlased. Sportlaskomisjoni ühe koosseisu ametiaeg on neli aastat.

https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/eesti-olumpiakomitee-kuulutab-valja-sportlaskomisjoni-valimised#