ECL Litsentseeritud treenerid

Hindamiskomisjon
Eesti Curlingu Liidu (ECL) treenerite kutsekvalifikatsiooni komisjoni koosseis on järgmine:
Harri Lill
Fred Randver